CRKBO

Na een intensieve audit is Het Kookstation opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Deze erkenning geldt alleen voor onderwijsinstellingen die aantoonbaar kwaliteit leveren.
De audit, uitgevoerd door CPION, is specifiek gericht op de kwaliteitscode voor het beroepsonderwijs.

Dit houdt in dat op de volgende punten wordt gecheckt of de organisatie voldoet aan het:

Zorgvuldigheidsbeginsel Rechtszekerheidsbeginsel Kenbaarheidbeginsel Redelijkheidbeginsel Betrouwbaarheidsbeginsel.
Aan de hand van de procedurebeschrijvingen en het werkproces werd in de audit nagegaan of het Kookstation op de te onderzoeken punten voldeed. En dat was het geval: op alle van de uit 59 vragen bestaande checklijst werd een voldoende gescoord!
Onderwijsinstellingen met een CRKBO-registratie hoeven geen btw te heffen over hun opleidingen.

Bijkomend voordeel is dat, door de audit het Kookstation weer een ijkpunt heeft voor het kwaliteitsbeleid.
Wellicht voor u een extra reden om voor onze cursussen en workshops te kiezen.

Meer info over het CRKBO >>>

Klik hier voor het indienen van een klacht  >>>

© 2021 Het Kookstation • alle rechten voorbehouden • Realisatie: Comm.OnCookiebeleid